Gemeenteblad Nederweert 2015-01 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2015-01 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014

Gemeenteblad Nederweert 2015-01 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014

Burgemeester en wethouders hebben op 7 oktober 2014 op voorhand de beleidsregels voor leerlingenvervoer vastgesteld die een aanvulling vormen op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014. Deze beleidsregels treden ook met terugwerkende kracht in werking op 1 augustus 2014. In de beleidsregels zijn onder andere beschreven de minimale kilometerafstand waarbij recht bestaat op een vergoeding, de bepaling van de individuele reistijd en wanneer sprake is van het inwinnen van medisch advies. U kunt de beleidsregels inzien bij de receptie, tijdens openingsuren en verder op afspraak. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Ralf Bongaerts van team Samenleving.