Gemeenteblad Nederweert 2014-19 Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2015

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2014-19 Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2015

Gemeenteblad Nederweert 2014-19 Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2015

De gemeenteraad heeft op 28 oktober 2014 de Verordening jeugdhulp gemeente Nederweert 2015 op grond van de Jeugdwet vastgesteld. De verordening voorziet in regels over de toegang tot hulp, pgb’s, klachtenregeling, vertrouwenspersoon en richtlijnen voor het vaststellen van tarieven voor jeugdhulp. Nadere beleidsregels zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 2 november 2014. Deze geven nadere richting aan de hoogte van pgb’s en de toegang tot zorg. De verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

U kunt de verordeningen inzien bij de receptie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordeningen zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Silvie Brouwers van de afdeling Beleid en Projecten.