Gemeenteblad Nederweert 2014-13 Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2014-13 Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

Gemeenteblad Nederweert 2014-13 Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

De gemeenteraad heeft op 16 december 2014 een aantal belastingverordeningen en -tarieven vastgesteld. Het gaat om de verordening Onroerende zaakbelastingen 2015, de Legesverordening 2015, de verordening Hondenbelasting 2015, de verordening Toeristenbelasting 2015, de verordening Rioolheffing 2015, de verordening Rioolaansluitrecht 2015, de verordening Lijkbezorgingsrechten 2015 en de verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015. Deze verordeningen en bijbehorende tarieventabellen zullen per 1 januari 2015 in werking treden.

De verordeningen zijn opgenomen in de bundel Belastingverordeningen/beleidsregels. U kunt deze elke werkdag inzien bij de receptie. Tegen betaling van de legeskosten kunt u een afschrift krijgen van deze verordeningen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de nieuwe verordeningen digitaal te raadplegen via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van het team Financiën.