Gemeenteblad Nederweert 2014-04 Verordening basisregistratie personen Nederweert

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2014-04 Verordening basisregistratie personen Nederweert

Gemeenteblad Nederweert 2014-04 Verordening basisregistratie personen Nederweert

De gemeenteraad heeft op 11 maart 2014 de verordening voor de BRP vastgesteld. De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) vervangen door dat van de Wet basisregistratie personen (BRP). Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wet BRP is het gemeentebestuur nog slechts verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

In de door de raad op 11 maart 2014 vastgestelde verordening Basisregistratie personen Nederweert (BRP) is opgenomen dat burgemeester en wethouders nadere regels stellen voor het verstrekken van gegevens uit de BRP. Deze nadere regels zijn uitgewerkt in het reglement BRP. De gewijzigde verordening en het bijbehorende reglement zullen met terugwerkende kracht op 6 januari 2014 in werking treden. U kunt de verordening en het reglement inzien bij de receptie en deze is ook digitaal raadpleegbaar via de website. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marion Rijnen van het team Inwoners.