Gemeenteblad Nederweert 2014-03 Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2014-03 Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014

Gemeenteblad Nederweert 2014-03 Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014

De gemeenteraad heeft op 3 juni 2014 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Deze voorziet in regelgeving ten aanzien van allerlei onderwerpen zoals evenementen, uitlaten van honden, kappen van bomen en reclameborden. Er is gezocht naar een juiste balans tussen enerzijds zo weinig mogelijk regels stellen en anderzijds de nodige waarborgen bieden op het gebied van de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu. De APV sluit aan bij signalen die wij de laatste jaren hebben ontvangen vanuit de praktijk.

U kunt de verordening inzien bij de centrale klantenbalie en deze is ook digitaal raadpleegbaar via de website. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jolanda van de Gazelle van het team AJBZ.