Gemeenteblad Nederweert 2014-01 Eerste Wijziging Legesverordening 2014

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2014-01 Eerste Wijziging Legesverordening 2014

Gemeenteblad Nederweert 2014-01 Eerste Wijziging Legesverordening 2014

Aanpassing Legesverordening en de bijbehorende tarieventabel 2014

De gemeenteraad heeft op 11 maart 2014 de Eerste wijziging van de Legesverordening 2014 en de bijbehorende tarieventabel vastgesteld.

De wijziging voorziet een wijziging van de Paspoortwet. Hiermee verandert de geldigheidsduur van het nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder van 5 naar 10 jaar. Ook de grondslag, op basis waarvan de leges geheven worden, voor een aanvraag van een reisdocument verandert hiermee. In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook de nieuwe maximumtarieven gelden. De gewijzigde Legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zullen met terugwerkende kracht op 9 maart 2014 in werking treden.

U kunt de verordening inzien bij de centrale klantenbalie en deze is ook digitaal raadpleegbaar via de website. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam Lucassen van het team AJBZ.