Fijnstof kaarten

Home > Fijnstof kaarten

Fijnstof kaarten

De gemeente Nederweert heeft kaarten laten maken van de fijn stof belasting op 11 maart 2019. Deze kaarten laten de belasting door agrarische bedrijven zien. De achtergrondbelasting is hier niet in meegenomen. De kaarten kunnen gebruikt worden als indicatie van de fijn stof belasting op een locatie, in samenhang met de GCN-kaarten met de achtergrondbelasting.

Te downloaden: