Fijnstof kaarten

Home > Fijnstof kaarten

Fijnstof kaarten

De gemeente Nederweert heeft kaarten laten maken van de fijn stof belasting op 11 maart 2019. Deze kaarten laten de belasting door agrarische bedrijven zien. De achtergrondbelasting is hier niet in meegenomen. De kaarten kunnen gebruikt worden als indicatie van de fijn stof belasting op een locatie, in samenhang met de GCN-kaarten met de achtergrondbelasting.

Te downloaden:

Om een totaaloverzicht te verkrijgen van de fijnstofbelasting op een locatie is de achtergrondbelasting bij de bijdrage van veehouderijen gevoegd. Hierop is de dubbeltelcorrectie toegepast die op de website van het RIVM staat. Het gaat om een indicatieve kaart, alleen een berekening kan daadwerkelijk uitsluitsel geven over de specifieke belasting op een bepaalde locatie.

Te downloaden: