Externe vertegenwoordiging wethouder Voss

Home > Externe vertegenwoordiging wethouder Voss

Externe vertegenwoordiging wethouder Voss

Functie Naam bedrijf/organisatie Bezoldigd  Uit hoofde
van functie
Lid Waterpanel Noord Nee Ja
Lid Bodemzorg Limburg Nee Ja
Lid SML-commissie (Landbouw en Natuur; Energie; Toerisme en Recreatie Nee Ja
Voorzitter Beleidsveld Landbouw en Natuur Nee Ja
Lid AB Veiligheidsregio Nee Ja
Commissielid Euregio Rijn-Maas-Noord (commissie Ruimte, milieu) Nee Ja
Lid AB De Risse Ja Ja
Plv Lid AB RUD Nee Ja