Externe vertegenwoordiging wethouder Cuijpers

Home > Externe vertegenwoordiging wethouder Cuijpers

Externe vertegenwoordiging wethouder Cuijpers

Functie Naam bedrijf/organisatie Bezoldigd  Uit hoofde
van functie
Lid DB en AB BsGW Nee Ja
Lid DB De Risse Ja Ja
Commissielid   Euroregio Rijn-Maas-Noord (commissie Arbeidsmarkt en onderwijs) Nee Ja
Vennoot OBP B.V. Nee Ja