Externe vertegenwoordiging burgemeester

Home > Externe vertegenwoordiging burgemeester

Externe vertegenwoordiging burgemeester

Functie Naam bedrijf/organisatie Bezoldigd  Uit hoofde
van functie
Voorzitter Robuust basisteam Weert-Leudal-Nederweert Nee Ja
AB-lid en commissielid Euregio Rijn-Maas-Noord (commissie openbare orde en veiligheid)     Nee Ja
AB-Lid Veiligheidregio Noord-Limburg Nee Ja
Lid Regionaal College regio Noord-Limburg Nee Ja
Lid Districtelijke Driehoek M-Limburg Nee Ja
Lid SML Netwerkberaad Nee Ja
AB-lid RUD Nee Ja