Erfgoedcommissie

Home > Erfgoedcommissie

Erfgoedcommissie

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de zorg voor beschermde monumenten en ander cultureel erfgoed. Samen met eigenaren moeten gemeenten ervoor zorgen dat monumenten hun waarde en functie behouden. Dat wil niet zeggen dar er niets meer mag. Hoewel behoud van het monument bij alle ingrepen het doel en uitgangspunt is, blijkt verandering bijna altijd mogelijk, mits het zorgvuldig en respectvol gebeurt. In welke mate veranderingen mogelijk zijn, verschilt per monument.


Leonie van de Ven, Alfons Bruekers, Annette Marx, Hein Jansen en Hans van de Kerkhof adviseren de gemeente o.a. over het behoud van monumenten. (Foto: gemeente Nederweert)

Om weloverwogen beslissingen over (gemeentelijke) monumenten te kunnen maken, laat de gemeente zich adviseren door de Erfgoedcommissie Nederweert. Binnen deze commissie is deskundigheid aanwezig op het gebied van cultuurhistorie, bouwkunde, architectuur, restauratie, archeologie en geografie. De Erfgoedcommissie bestaat uit vijf personen. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en worden van tevoren aangekondigd. De Erfgoedcommissie adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de zorg voor de monumenten in Nederweert. Zij doet dat vanuit een onafhankelijke positie en met het oogmerk van instandhouding. Het is vervolgens aan het gemeentebestuur om een eindafweging te maken. Dat gebeurt zowel op basis van de adviezen van de commissie als de belangen van betrokken partijen zoals eigenaren en belangengroeperingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van deze commissie, telefoon 14-0495, e-mail: h.vandekerkhof@nederweert.nl. Wij stellen de commissie aan u voor. Op de website vindt u onder Monumenten veel informatie over de monumenten in de gemeente Nederweert.

Alfons Bruekers (voorzitter)


Alfons Bruekers heeft een grote belangstelling voor de geschiedenis en archeologie van de streek. Hij is dan ook op die terreinen zeer actief bezig. Zo is hij auteur van honderden artikelen over de Nederweerter geschiedenis, maakt hij opmetingen en beschrijvingen van verloren Nederweerter monumenten en geeft hij rondleidingen langs de monumenten in de dorpskern. Door te werken in de commissie kan hij verbanden leggen tussen gebouwen en regelgeving aan de ene kant en de geschiedenis van mensen en gebeurtenissen aan de andere kant. Alfons is lid van de commissie sinds 1992 en vanaf 2010 voorzitter.
(Foto: Bart van Overbeeke)

Hein Jansen


Hein Janssen is commissielid vanwege het bestuurslidmaatschap (voorzitter) van de Heemkundevereniging Nederweert. Motivatie vindt hij vanuit zijn betrokkenheid met het wel een wee van Nederweert en haar bewoners. Hein is commissielid sinds 2009.

Hans van de Kerkhof (ambtelijk secretaris)


Hans van de Kerkhof is sinds 2012 de (ambtelijk) secretaris van de Erfgoedcommissie Nederweert. Als secretaris van deze commissie is het een voordeel dat hij een bouwkundige achtergrond heeft en als monumentenambtenaar ook al diverse monumenten voorbij heeft zien komen. Daarnaast is het handig dat hij ook het nodige van de regel- en wetgeving afweet. Hans verzorgt o.a. de voorbereiding van de vergaderingen, het actualiseren van de informatie op de website, het maken van verslagen en hij leidt adviezen aan het college door. Op monumentengebied doet hij o.a. de afhandelingen van subsidieaanvragen.

Annette Marx


Annette Marx is architecte en mede-directeur van een architectenbureau. Als architecte heeft zij ruime ervaring met monumenten en restauraties. Annette streeft bij aanpassingen aan monumenten naar harmonie in contrast tussen oud en nieuw. Samen met innovatieve nieuwe inzichten kan dit een heel spannend geheel opleveren, zodat waardes uit het verleden naar de toekomst kunnen worden meegenomen.

Leonie van de Ven


Commissielidmaatschap van een Erfgoedcommissie is Leonie zeker niet vreemd. Zo maakt zij ook al jaren deel uit van de Monumentencommissies van Leudal en van Maasgouw. Zowel als ontwikkelaar als universitair docent aan de Technische Universiteit heeft Leonie ruime ervaring op het terrein van bouwzaken in het algemeen en monumenten in het bijzonder. Haar motivatie voor het behoud van monumenten is dat waardevolle gebouwen bewaard moeten blijven voor de generaties die nĂ¡ ons komen. Afbreken is voor altijd...

Te downloaden:
Verslagen Erfgoedcommissie