De stellingen. Hoe denkt u erover?

Home > De stellingen. Hoe denkt u erover?

De stellingen. Hoe denkt u erover?

Nederweert moet werk maken van een grote dagrecreatieve voorziening, het centrum is niet aantrekkelijk, we doen onze boodschappen liever in Weert of Heythuysen én de kwaliteit van voedsel en dierenwelzijn is belangrijker dan fijnstof of stank. Bent u het daarmee eens of oneens? En wat vindt u verder belangrijk voor de toekomst voor Nederweert?

Vier thema's

Inwoners konden in het voorjaar van 2017 reageren op een aantal prikkelende stellingen. Deze zijn gebaseerd op vier thema’s uit het bestuursprogramma: fysiek, bedrijvigheid, leefbaarheid en bestuur.

Fysiek

 • Nederweert heeft goede verbindingen. Er zijn de komende vijf jaar geen verbeteringen noodzakelijk.
 • Mooie ruime woonwijken in het groen maken het wonen in Nederweert aantrekkelijk. Dat geldt voor alle doelgroepen, ook voor mensen van buiten onze gemeente.
 • In het kader van duurzaamheid en de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen voor mens en dier moet Nederweert veel meer werk maken van het afkoppelen van regenwater en van meer groen in de wijken.

Bedrijvigheid

 • Na afronding van bedrijventerrein Pannenweg kan worden ingezet op de modernisering van bestaande bedrijventerreinen en een beperkte uitbreiding ervan. Immers in Weert is nog voldoende ruimte voor uitbreiding.
 • Het centrum van Nederweert is niet aantrekkelijk genoeg. We doen onze boodschappen liever in Weert of Heythuysen.
 • Nederweert moet werk maken van een grote dagrecreatieve voorziening.
 • Kwaliteit van voedsel en dierenwelzijn is belangrijker dan fijnstof of stank.
 • Toerisme en recreatie zijn een prima alternatief voor stoppende agrariërs.

Leefbaarheid

 • De gemeente weet wat goed voor ons is. Ik leun liever achterover.
 • Verenigingen hebben altijd een meerwaarde en verdienen altijd subsidie. Desnoods verhogen we de OZB-belasting om dit te bekostigen. Dat is beter dan onderling samen te werken.
 • Ik vind het fijn als mijn ondersteuningsvraag eerst door mijn buurtgenoten kan worden opgepakt.

Bestuur

 • Met de digitalisering is de dienstverlening er niet beter op geworden. Ik maak liever een afspraak of loop gewoon binnen.
 • De gemeente vraagt steeds meer inzet van haar burgers. Het wordt allemaal te veel. We hebben geen eigen tijd meer over.