Privacybeleid van de gemeente Nederweert

Home > De gemeentelijke organisatie > Privacybeleid van de gemeente Nederweert

Privacybeleid van de gemeente Nederweert

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, hulp of ondersteuning, vragen we vaak naar uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Alle medewerkers moeten zich namelijk houden aan de regels uit ons privacybeleid. Dat geldt ook voor de instellingen en instanties die in of met de wijkteams samenwerken.

Persoonlijke gegevens zijn nodig om hulp te kunnen bieden. We willen u daar zoveel mogelijk bij betrekken en duidelijk over informeren. We vragen nooit meer gegevens dan nodig. En we gebruiken ze nooit voor een ander doel dan met u is besproken.

Alleen met toestemming

Persoonlijke informatie vastleggen, opvragen of inzien, doen we alleen met uw toestemming. Dat geldt ook voor het delen van informatie met andere instellingen of hulpverleners. De enige wettelijke uitzondering geldt bij (vermoedelijke) kindermishandeling en huiselijk geweld of als het gaat om jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Uw rechten

Uw bestaande gegevens kunt u bij de gemeente inzien, controleren en zo nodig laten corrigeren. Wat uw rechten daarbij zijn, leest u in onze flyer. Deze kunt u onderstaand downloaden. Een schriftelijk exemplaar is verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?

Dan kunt u terecht bij onze privacyfunctionaris, bereikbaar via e-mail: info@nederweert.nl of telefonisch via (0495) 677111.

Hebt u vragen?

Wilt u meer weten over ons privacybeleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan in ons uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden of op www.mijnprivacy.nl. De medewerk(st) er die uw eventuele zaak behandelt, staat u ook graag te woord.