Externe vertegenwoordiging en nevenfuncties collegeleden

Home > College van B&W > Externe vertegenwoordiging en nevenfuncties collegeleden

Externe vertegenwoordiging en nevenfuncties collegeleden

Functie Naam bedrijf/organisatie Bezoldigd  Uit hoofde
van functie
Burgemeester H.F.M. Evers
Voorzitter Robuust basisteam Weert-Leudal-Nederweert Nee Ja
Bestuurlijk secretaris Bestuur “Vrienden van Eynderhoof” Nee Nee
Lid AB Veiligheidregio Noord-Limburg Nee Ja
Lid Regionaal College regio Noord-Limburg Nee Ja
Lid Districtelijke Driehoek M-Limburg Nee Ja
Lid SML Netwerkberaad Nee Ja
Voorzitter Beleidsveld Landbouw en Natuur Nee Ja
Lid Lid van het Algemeen Bestuur van Stichting het Limburgs Landschap Nee Nee
Lid bestuurscommissie Begeleidingsgroep Sarsven en De Banen Nee Ja
Wethouder
M.T.J. Coumans (VVD)
Lid AB BsGW Nee Ja
Commissaris/aandeelhouder OBP bv. Nee Ja
Bestuurslid Keyport Nee Ja
Lid AB De Rissebedrijven Weert Ja Ja
Lid Stigas (klankbordgroep Arbo catalogus dierhouderij) Ja Nee
Vice-voorzitter LLTB Ja Nee
Wethouder
H.W.M. Geraats (CDA)
Plv. voorzitter DB en lid AB De Rissebedrijven in Weert Ja Ja
Lid Bestuurscommissie GGD Nee Ja
Lid Bestuurscommissie WMO Nee Ja
Lid AB Veiligheidsregio Nee Ja
Lid AB Omnibuzz (Doelgroepenvervoer) Nee Ja
Directeur-eigenaar Improbo, project- en beleidsondersteuning       Ja Nee
Wethouder
R.W.A. van Meel (CDA)
Bestuurslid KNHM afdeling Limburg Nee Nee
Voorzitter CDA Nederweert Nee Nee
Lid algemeen bestuur CDA Limburg Nee Nee