Externe vertegenwoordiging en nevenfuncties collegeleden

Home > College van B&W > Externe vertegenwoordiging en nevenfuncties collegeleden

Externe vertegenwoordiging en nevenfuncties collegeleden

Functie Naam bedrijf/organisatie Bezoldigd  Uit hoofde
van functie
Burgemeester H.F.M. Evers
Voorzitter Robuust basisteam Weert-Leudal-Nederweert Nee Ja
AB-lid en commissielid Euroregio Rijn-Maas-Noord (commissie openbare orde en veiligheid) Nee Ja
AB-lid Veiligheidsregio Noord-Limburg Nee Ja
Lid Regionaal College regio Noord-Limburg Nee Ja
Lid Districtelijke Driehoek M-Limburg Nee Ja
Lid SML Netwerkberaad Nee Ja
Voorzitter Beleidsveld Landbouw en Natuur Nee Ja
Lid Lid van het Algemeen Bestuur van Stichting het Limburgs Landschap Nee Nee
Lid bestuurscommissie Begeleidingsgroep Sarsven en De Banen Nee Ja
Lid AB RUD Nee Ja
Bestuurslid Toon Hermanshuis Nee Nee
Bestuurslid Vrienden van Eynderhoof Nee Nee
Wethouder
H.P.J. Cuijpers (JAN)
Lid AB BsGW Nee Ja
Lid DB De Risse Ja Ja
Commissielid Euroregio Rijn-Maas-Noord (commissie Arbeidsmarkt en onderwijs) Nee Ja
Voorzitter Schutterij Sint Antonius Nee Nee
Voorzitter Buurtvereniging Bosserstraat Nee Nee
Wethouder
F.D.J. Voss
(Nederweert Anders)
Lid Waterpanel Noord Nee Ja
Lid Bodemzorg Limburg Nee Ja
Lid SML-commissie (Landbouw en Natuur; Energie; Toerisme en Recreatie
Nee
Ja
Lid AB Veiligheidsregio Nee Ja
Commissielid Euregio Rijn-Maas-Noord (commissie Ruimte, milieu) Nee Ja
Lid AB De Risse Nee Ja
Plv. Lid AB RUD Nee Ja
Regiocoördinator Travel Active Nee Nee
Secretaris PvdA Nederweert Nee Nee
Secretaris Nederweert Anders Nee Nee
Wethouder
P.C.G. Koolen (D66)
Bestuurslid Keyport Nee Ja
Commissaris/aandeelhouder OBP b.v. Nee Ja
Lid SML-commissies (Keyport; Wonen; Economie) Nee Ja
Commissielid Euregio Rijn-Maas-Noord (commissies Economie en toerisme; sociale aangelegenheid e.d.)
Nee

Ja
AB-lid Veiligheidsregio Noord-Limburg Nee Ja
Lid Bestuurscommissie GGD Nee Ja
Lid AB Omnibuzz (doelgroepenvervoer) Nee Ja
Voorzitter Voetbalvereniging RKSVV Eindse Boys Nee Nee