Bestemmingsplan/beheersverordening

Home > Bestemmingsplan/beheersverordening

Bestemmingsplan/beheersverordening

In een bestemmingsplan is voor heel het grondgebied van onze gemeente de bestemming (bijvoorbeeld groen, wonen, bedrijven) vastgelegd. Aan deze bestemmingen zijn regels verbonden die betrekking hebben op o.a. het gebruik en bouwmogelijkheden.
Een bestemmingsplan kan heel klein (1 bouwperceel bijvoorbeeld) maar ook heel groot (het totale buitengebied) zijn. Elk stukje grond in Nederweert is bestemd. Hieronder vindt u een lijst met de geldende bestemmingsplannen.

In de vergadering van 14 juli 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Houwakker/Vlut Ospel, herziening 2015’ ongewijzigd vastgesteld. Het plan heeft als doel een flexibelere bestemmingsplanregeling te bieden voor een aantal kavels in het gebied Houwakker/Vlut in Ospel.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn deze bestemmingsplannen ook terug te vinden. U kunt er op de kaart zoeken welk bestemmingsplan op uw locatie van toepassing is.

Archief