Besluitenlijsten B&W

Home > Besluitenlijsten B&W

Besluitenlijsten B&W

Vergaderingen college burgemeester en wethouders 

Burgemeester en wethouders vergaderen in de regel elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Van de vergaderingen wordt wel een openbare besluitenlijst gemaakt die voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis. Wij publiceren de openbare besluitenlijst ook wekelijks op deze website.