Zuidelijke gedeelte van de parkeerplaats bij supermarkt Jumbo gebruik van de parkeerschijf blauwe zone

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Zuidelijke gedeelte van de parkeerplaats bij supermarkt Jumbo gebruik van de parkeerschijf blauwe zone

Zuidelijke gedeelte van de parkeerplaats bij supermarkt Jumbo gebruik van de parkeerschijf blauwe zone

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 21-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders zijn van plan (volgens besluit BW-20-02999 van 19 mei 2020) voor het zuidelijke gedeelte van de parkeerplaats bij supermarkt Jumbo van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur een blauwe zone in te stellen. Er geldt hiervoor een verplicht gebruik van de parkeerschijf voor de duur van maximaal 120 minuten. Op bijgevoegde situatietekening is de blauwe zone op de parkeerplaats aangegeven. De blauwe zone wordt ingesteld om de klanten van supermarkt Jumbo beter te faciliteren bij het parkeren van hun auto tijdens het bezoek aan de winkel.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er steeds voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Met enige regelmaat worden er langparkeerders waargenomen in de directe omgeving van de ingang van de supermarkt. Klanten van de Jumbo moeten daardoor verder weg van de ingang parkeren. De voorgestelde maatregel zorgt ervoor dat langparkeerders nog steeds een parkeerplaats hebben, maar dan iets verder van de ingang van de winkel. Een aantal bewoners van de Kerkstraat en Brugstraat is ook aangewezen op deze parkeerplaats. Ook zij parkeren op het gedeelte van de parkeerplaats waarvoor geen blauwe zone geldt.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 mei t/m 2 juli 2020, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders. Mondeling kan dat op afspraak bij het team Samenleving Fysiek van de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer W. Bijlmakers van bovenstaand team.

Te downloaden: