Zandstraat 2 en 2a, plaatsen carport (OV 20200088) (06-06-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Zandstraat 2 en 2a, plaatsen carport (OV 20200088) (06-06-2020)

Zandstraat 2 en 2a, plaatsen carport (OV 20200088) (06-06-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 11-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RE2, 6035RE2A

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: