Winnerstraat ong. (perceel L 3523), ontwerp-besluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning

Home > Bekendmakingen > Wet geluidhinder vastelling hogere waarden > Winnerstraat ong. (perceel L 3523), ontwerp-besluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning

Winnerstraat ong. (perceel L 3523), ontwerp-besluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 15-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 16 augustus t/m 26 september 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie de bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: