Winnerstraat ong. (perceel L 3523), besluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning (HW 2019001)

Home > Bekendmakingen > Wet geluidhinder vastelling hogere waarden > Winnerstraat ong. (perceel L 3523), besluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning (HW 2019001)

Winnerstraat ong. (perceel L 3523), besluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning (HW 2019001)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Hogere grenswaarde
Publicatiedatum: 24-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingekomen.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie van 25 oktober t/m 5 december 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van beroep is mogelijk vanaf de dag van terinzagelegging t/m 6 december 2019 voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, adres Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie de bijlagen.

Te downloaden: