Wijzigingsplan Houtsberg 3a te Nederweert-Eind

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan wijzigingsplan vastgesteld > Wijzigingsplan Houtsberg 3a te Nederweert-Eind

Wijzigingsplan Houtsberg 3a te Nederweert-Eind

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 19-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Wijzigingsplan Houtsberg 3a te Nederweert-Eind. Op 10 september 2019 is het wijzigingsplan Houtsberg 3a te Nederweert Eind ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan gaat over het wijzigen van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden-grondgebonden’ naar de aanduiding ‘wonen’ voor de omschakeling naar een burgerwoning. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpplan (NL.IMRO.0946.WPHoutsberg3a2019-VA01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 20 september t/m 31 oktober 2019 bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het wijzigingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Paul Tullemans van de afdeling Dienstverlening.