Wijziging ontwerp-exploitatievergunning

Home > Bekendmakingen > Vergunning > Wijziging ontwerp-exploitatievergunning

Wijziging ontwerp-exploitatievergunning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunningen
Publicatiedatum: 23-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De burgemeester maakt bekend dat de wijziging van de ontwerp-exploitatievergunning Entergaming Nederweert B.V., gelegen aan de Randweg West 4 in Nederweert, ter inzage ligt. In de ontwerpvergunning is een wijziging van voorschrift 7 van de vergunning opgenomen: de speelautomatenhal mag geopend zijn voor publiek van maandag tot en met zondag gedurende 24 uur per dag.

U kunt de ontwerp-exploitatievergunning gedurende zes weken na de dag van publicatie inzien, van 24 januari t/m 4 maart 2020, bij de snelbalie van het gemeentehuis of op afspraak. Het indienen van een schriftelijke zienswijze is tijdens de inzageperiode mogelijk, ter attentie van de burgemeester. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw M. de Corti van het team AJBZ, tel. (0495) 677111.

Actueel in Nederweert