Wijziging besluit omtrent mandaat en volmacht inkoop sociaal domein

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Wijziging besluit omtrent mandaat en volmacht inkoop sociaal domein

Wijziging besluit omtrent mandaat en volmacht inkoop sociaal domein

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 08-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2019 besloten om aan O.Ramos Antonio, A.H. Poell, en J. Brouwer mandaat en volmacht inkoop sociaal domein te verlenen.
Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Het besluit is in te zien bij de infobalie van het gemeentehuis.