Wetering 2, intrekking van omgevingsvergunning U1 20140075 (eerste fase) voor een rundveestal (IU 20190046)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen intrekking (uitgebreid) > Wetering 2, intrekking van omgevingsvergunning U1 20140075 (eerste fase) voor een rundveestal (IU 20190046)

Wetering 2, intrekking van omgevingsvergunning U1 20140075 (eerste fase) voor een rundveestal (IU 20190046)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 02-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NP2

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 3 mei t/m 13 juni 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie het ontwerp besluit. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: