Wetering 2, intrekken U1 20140075 (uitbreiden rundveehouderij)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning ingetrokken (uitgebreid) > Wetering 2, intrekken U1 20140075 (uitbreiden rundveehouderij)

Wetering 2, intrekken U1 20140075 (uitbreiden rundveehouderij)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 20-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NP2

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit (IU 20190046).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 21 juni t/m 1 augustus 2019 bij de infobalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 2 augustus 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Meer informatie over de procedure. Bellen kan ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie het besluit. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.