Wet aanpak woonoverlast

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Wet aanpak woonoverlast

Wet aanpak woonoverlast

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 06-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De burgemeester heeft op 12 november 2018 de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast vastgesteld. Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Doel van deze wet is het tegengaan van woonoverlast. De gemeenteraad van Nederweert heeft de burgemeester de bevoegdheid gegeven om een specifieke gedragsaanwijzing te geven aan een persoon die woonoverlast veroorzaakt. De beleidsregel legt vast hoe de burgemeester gebruikmaakt van de bevoegdheid. Het opleggen van een gedragsaanwijzing is de laatste optie. De burgemeester kan en mag pas een gedragsaanwijzing geven als de woonoverlast niet op een andere geschikte wijze kan worden beƫindigd. De beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking. De beleidsregel is digitaal te raadplegen op www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team AJBZ.