Wessemerdijk nabij Sluis 15, veranderen/ deels slopen rijksmonument (UV 20190064)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Wessemerdijk nabij Sluis 15, veranderen/ deels slopen rijksmonument (UV 20190064)

Wessemerdijk nabij Sluis 15, veranderen/ deels slopen rijksmonument (UV 20190064)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Er zijn zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 januari t/m 5 maart 2020 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 6 maart 2020 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken met uitzondering van de toelichting vergunningaanvraag asperges. Deze kunt u op afspraak in het gemeentehuis inzien.