Vlut ongenummerd, bouwen twee levensloopbestendige woningen

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Vlut ongenummerd, bouwen twee levensloopbestendige woningen

Vlut ongenummerd, bouwen twee levensloopbestendige woningen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 18-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.