Vlut ongenummerd, bouwen twee levensloopbestendige woningen (OV 20200005) (14-01-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Vlut ongenummerd, bouwen twee levensloopbestendige woningen (OV 20200005) (14-01-2020)

Vlut ongenummerd, bouwen twee levensloopbestendige woningen (OV 20200005) (14-01-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlage. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: