Vervanging van routinematige archiefbescheiden

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Vervanging van routinematige archiefbescheiden

Vervanging van routinematige archiefbescheiden

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 04-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2017 besloten om over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Het vervangingsproces betreft routinematige vervanging van alle inkomende, interne en uitgaande stukken, dynamische archiefbescheiden. Reproductie gebeurt op de wijze zoals omschreven in het geactualiseerde handboek vervanging, Gemeente Nederweert 2020, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 mei 2020. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Witlox van het team Informatievoorziening.