Vervanging van routinematige archiefbescheiden

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Vervanging van routinematige archiefbescheiden

Vervanging van routinematige archiefbescheiden

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 28-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2017 besloten om over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Het vervangingsproces gaat over routinematige vervanging (inkomende, interne en uitgaande stukken; dynamische archiefbescheiden). Reproductie gebeurt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging, Gemeente Nederweert. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jill Bosmans van het team Informatievoorziening.