Vervanging van retrospectieve archiefbescheiden

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Vervanging van retrospectieve archiefbescheiden

Vervanging van retrospectieve archiefbescheiden

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 28-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 19 december 2017 besloten om over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Het vervangingsproces gaat over retrospectieve vervanging (afgesloten, statische archiefbescheiden). Reproductie gebeurt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging retrospectief, Gemeente Nederweert. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jill Bosmans van het team Informatievoorziening.