Vertrokken naar onbekende bestemming

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 28-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders van Nederweert maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waarop zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Nederweert staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat de bijhouding van de persoonslijst van deze personen wordt opgeschort en dat zij formeel niet meer in Nederland wonen.

Het gaat om de volgende personen:

Naam en voorletters:         Geboortedatum:

Gheorghe, F.                        09-08-1989
MydÅ‚o, S.J.                            06-04-1981
Iancu, I.                                 06-01-1991                                          

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven? Neem dan contact op met het team Burgerzaken van de gemeente, tel. (0495) 677 111 of e-mail: info@nederweert.nl.

Een belanghebbende kan t/m 6 weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Nederweert, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen wanneer een spoedeisende beslissing op uw bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd.