Vertrokken naar onbekende bestemming

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 06-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waarop deze in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Nederweert staat ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden dat de verblijfplaats onbekend is. Dit betekent dat de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon wordt opgeschort en dat deze formeel niet meer in Nederland woont.

Het gaat om de volgende persoon: Venmans, M.J.A., geboren op 21-11-1987.

Staat uw naam hierbij of weet u waar de vermelde persoon verblijft? Neem dan contact op met het team Burgerzaken van de gemeente, tel. (0495) 677111 of e-mail: info@nederweert.nl.

Een belanghebbende kan t/m 6 weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Nederweert, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen wanneer een spoedeisende beslissing op uw bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd.