Verruimde regeling mantelzorgwoningen Nederweert

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Verruimde regeling mantelzorgwoningen Nederweert

Verruimde regeling mantelzorgwoningen Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2019 besloten om nieuw beleid vast te stellen voor situaties waar nog geen mantelzorgbehoefte bestaat, maar waar die wel verwacht wordt.

Het beleid maakt het mogelijk om een vrijstaande mantelzorgunit op te richten bij de woning waar de mantelzorgrelatie mee zal gaan bestaan. Dit wordt tijdelijk vergund, voor een periode van maximaal 20 jaar. Het beleid is in te zien op de website van de gemeente, www.nederweert.nl, en ligt voor een periode van zes weken ook ter inzage in het gemeentehuis. Er staat geen bezwaar of beroep tegen open.  Het beleid treedt op 22 maart 2019 in werking.

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2019 besloten, om op basis van artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht (Bor), te bepalen dat een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet vereist is voor de categorie van gevallen: de mantelzorgunits vergund via het beleid Verruimde regeling mantelzorgwoningen Nederweert

Het besluit is in te zien op de website van de gemeente, www.nederweert.nl, en ligt voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Er staat geen bezwaar of beroep tegen open. Het besluit treedt op 22 maart 2019 in werking.