Ventvergunning voor verkoop van ijs

Home > Bekendmakingen > Vergunning > Ventvergunning voor verkoop van ijs

Ventvergunning voor verkoop van ijs

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ventvergunning
Publicatiedatum: 04-06-2020

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een ventvergunning onder voorwaarden te verlenen voor de verkoop van ijs aan Kermisexploitatie Buwalda VOF, Leukerstraat 37 in Weert. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is, te weten 27 mei 2020, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nederweert. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de vermelde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Loes Janssen van het team AJBZ.