Velterstraat 1 A, akkerbouwbedrijf, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019010)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Velterstraat 1 A, akkerbouwbedrijf, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019010)

Velterstraat 1 A, akkerbouwbedrijf, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019010)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091NH1A

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlagen.