Veldweverstraat 12, veranderen (bouwen opslag/stallingsruimte) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM2019060)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Veldweverstraat 12, veranderen (bouwen opslag/stallingsruimte) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM2019060)

Veldweverstraat 12, veranderen (bouwen opslag/stallingsruimte) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM2019060)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031LM12

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlagen.