Veldweverstraat 12, bouwen van een opslag/stallingsruimte (OV 20190104) (26-06-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Veldweverstraat 12, bouwen van een opslag/stallingsruimte (OV 20190104) (26-06-2019)

Veldweverstraat 12, bouwen van een opslag/stallingsruimte (OV 20190104) (26-06-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 04-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031LM12

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: