Veldweverstraat 12, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4, lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM 2020013)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Veldweverstraat 12, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4, lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM 2020013)

Veldweverstraat 12, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4, lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM 2020013)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 27-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031LM12

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlage.