Veenring ong., plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20190138) (13-09-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Veenring ong., plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20190138) (13-09-2019)

Veenring ong., plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20190138) (13-09-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 19-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

De aanvraag met bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: