Veenring, bouwen woning (OV 20190117) (19-07-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Veenring, bouwen woning (OV 20190117) (19-07-2019)

Veenring, bouwen woning (OV 20190117) (19-07-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

De aanvraag zonder bijlage is op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: