Tijdelijke verkeersmaatregelen Visvijverweg tweede helft september

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Tijdelijke verkeersmaatregelen Visvijverweg tweede helft september

Tijdelijke verkeersmaatregelen Visvijverweg tweede helft september

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 23-07-2020

De bouw van het windmolenpark Ospeldijk start in augustus 2020. Tijdens de bouw wordt gebruik gemaakt van het openbare wegennet in het plangebied en bij sommige werkzaamheden is het onvermijdelijk om lokale wegen tijdelijk af te sluiten voor het verkeer.

Over 400 meter in de berm van de Visvijverweg wordt de bekabeling van het windpark ingegraven en het wegdek wordt tijdelijk gebruikt voor grondopslag. Deze werkzaamheden vinden in de tweede helft van september 2020 plaats. Daarom wordt ter plaatse het weggedeelte van de Visvijverweg afgeslotenvoor alle verkeer behalve voor voetgangers tussen maandag 14 september 07.30 uur en woensdag 30 september 2020 om 18.00 uur, of zoveel korter of langer dan strikt nodig is. De werkzaamheden zullen in dit tijdvak plaatsvinden en naar verwachting niet langer dan één week duren.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 juli t/m 3 september 2020, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op http://www.nederweert.nl. Op de website van de gemeente Nederweert leest u hierover meer.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.