Tijdelijke verkeersmaatregelen Nederweert kermis (onder voorbehoud)

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Tijdelijke verkeersmaatregelen Nederweert kermis (onder voorbehoud)

Tijdelijke verkeersmaatregelen Nederweert kermis (onder voorbehoud)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 23-07-2020

Tijdelijke verkeersmaatregelen Nederweert kermis (onder voorbehoud)

De gemeente Nederweert is van plan medewerking te verlenen aan een aangepaste kermis in Budschop en Nederweert tussen 28 augustus en 1 september 2020. De aanpassingen zijn nodig wegens de huidige maatregelen door het coronavirus. Vooruitlopend op de uitkomst van de gesprekken of de kermis definitief doorgaat, nemen we een verkeersbesluit (onder voorbehoud) voor de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Onder voorbehoud worden de volgende verkeersmaatregelen ingesteld:

vVn woensdag 26 augustus 2020 om 14.00 uur tot woensdag 2 september 2020 om 12.00 uur worden de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers:

 • Kerkstraat tussen Paulus Holtenstraat en de kerk;
 • Lambertushof tussen Kerkstraat en parkeerplaats achter Bruna;
 • Het plein aan Lambertushof;
 • Fiets-/voetpad naast het kerkhof;
 • Raadhuisplein (de weg) tussen Geenestraat en Burg. Hobusstraat;
 • Raadhuisplein;
 • Burg. Hobusstraat achter de voormalige Rabobank;
 • De parkeerplaats aan de Burg. Hobusstraat tussen pand Wijen en Gemeentehuis;

Vanaf vrijdag 28 augustus 2020 om 8.00 uur tot woensdag 2 september 2020 om 12.00 uur wordt afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers:

 • Kerkstraat tussen Brugstraat/Geenestraat en Burg. Hobusstraat (Barista);
 • Geenestraat tussen Staat en het ovaal
 • Julianastraat t.h.v. cafĂ© De Schans.

Opheffen van het eenrichtingsverkeer in de Lindanusstraat en de Burg. Hobusstraat tussen Kerkstraat en parkeerplaats bij Jan Linders.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 juli t/m 3 september 2020, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op http://www.nederweert.nl. Op de website van de gemeente Nederweert leest u hierover meer.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.