Tijdelijke stop kleine woonvormen en tijdelijke huisvesting

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Tijdelijke stop kleine woonvormen en tijdelijke huisvesting

Tijdelijke stop kleine woonvormen en tijdelijke huisvesting

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 18-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Op 9 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert besloten (besluitkenmerk BW-19-02429) om tijdelijk geen omgevingsvergunning te verlenen aan kleine woonvormen en tijdelijke huisvesting, al dan niet voor arbeidsmigranten.

Concreet wordt tijdelijk geen omgevingsvergunning verleend voor:

  • zelfstandige woningen die kleiner zijn dan 45 m2
  • onzelfstandige wooneenheden kleiner dan 15 m2 voor de eerste persoon met voor een extra persoon telkens 5 m2 extra
  • onzelfstandige wooneenheden die groter zijn dan de hierboven genoemde normen en waarbij in de aanvraag geen aantal gebruikers van de wooneenheden staat vermeld
  • tijdelijke huisvesting

Er wordt geen medewerking verleend aan aanvragen die zijn ingekomen na 9 april 2019. De tijdelijke stop duurt tot de inwerkingtreding van het beleid: Planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2019. Dit beleid wordt in ontwerp ter inzage gelegd na de raadsvergadering van 28 mei 2019, mits de raad dan het beleid Nota huisvesting arbeidsmigranten Nederweert intrekt.