Tichelveld 25, veranderen voorgevel (OV 20190147) (8-10-2019)

Home > Bekendmakingen > Tichelveld 25, veranderen voorgevel (OV 20190147) (8-10-2019)

Tichelveld 25, veranderen voorgevel (OV 20190147) (8-10-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 10-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031GN25

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: