Terrein gelegen tussen Kruisstraat en Steutenweg, houden schuttersfeest op 22 en 23 juni 2019 (OV 20190077) (11-06-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Terrein gelegen tussen Kruisstraat en Steutenweg, houden schuttersfeest op 22 en 23 juni 2019 (OV 20190077) (11-06-2019)

Terrein gelegen tussen Kruisstraat en Steutenweg, houden schuttersfeest op 22 en 23 juni 2019 (OV 20190077) (11-06-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.