Taxusstraat 31, opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Taxusstraat 31, opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Taxusstraat 31, opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 10-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031WD31

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 11 oktober t/m 21 november 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie over de procedure op onze website. U kunt ook bellen met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving.