Tarwe 30, realiseren praktijk aan huis (OV 20190169) (19-12-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Tarwe 30, realiseren praktijk aan huis (OV 20190169) (19-12-2019)

Tarwe 30, realiseren praktijk aan huis (OV 20190169) (19-12-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 26-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091PS30

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.