Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Nederweert 2019-2022

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Nederweert 2019-2022

Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Nederweert 2019-2022

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 11-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei 2020 de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Nederweert 2019-2022 verlengd voor het subsidiejaar 2021. Inhoudelijk zijn hier géén wijzigingen in doorgevoerd. Ook de Uitgangspuntennotitie ‘Naar een toekomstbestendige jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Limburg’ blijft bij deze subsidieregeling van toepassing. Wel is de bijbehorende Bijlage 1 met de geldende tarieven en prognoses voor 2021 gewijzigd vastgesteld. Bijlage 1 die voor 2020 geldt, is per 1 januari 2021 ingetrokken. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw S. Broekmans van het team Samenleving Sociaal.